Nettbaren

Full Version: Mistet jobben etter video gikk viralt
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
NEW YORK (Nettavisen): En sportskommentator på TV-kanalen ESPN fikk sparken på mandag, etter at han i helgen la ut en video på sosiale medier.

https://www.nettavisen.no/livsstil/tv-kj...3424110830