Nettbaren

Full Version: Bjarte Myrhol legger opp etter OL
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Bjarte Myrhol (38) har bestemt seg for å legge håndballskoene på hylla og sette et punktum for karrieren etter sommerens OL.

https://www.vg.no/sport/i/vA2J0l/bjarte-...p-etter-ol