Nettbaren

Full Version: Uefas nye publikumskrav provoserer i nedstengt Tyskland
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Uefa ber arrangørbyene i fotball-EM svare på om dei vil sleppe inn publikum på stadion dryge to månader før avspark. No kan fleire av arrangørane trekke seg.

https://www.nrk.no/sport/uefas-nye-publi...1.15239407